RESIDENCIES

CARLYN ZWARENSTEIN Canada
The Escape Artist
05.02.18 to 09.02.18
AKIKO KEIRA Japan
To Reduce the Distance
29.01.18 to 23.02.18
LIZ INGRAM Canada
Water/Bodies and Words
29.01.18 to 01.06.18
LYNN SONDAG USA
The Plaza
11.12.17 to 22.12.17
YOUNG-GLE KEEM South Korea
Non_ficciones
13.11.17 to 07.12.17
YOUNG JOO YOO South Korea
Can you hear me?
13.11.17 to 07.12.17
ELINOR PEIRETTI Argentina
Portals
09.10.17 to 03.10.17
ESPACIO EN BLANCO [ ' ] Argentina
Residency of ideas
09.10.17 to 03.11.17
PIOTR SKOWRON Poland
Matrix
18.09.17 to 30.09.17
DAMIAN IDZIKOWSKI Poland
Identity
18.09.17 to 30.09.17